Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 5.0

Event

Úlohou projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy je podpora nadväzovania spolupráce firiem s akademickým prostredím. Priniesť nové partnerstvá, príležitosti praxe pre študentov, kontakty a pozitívnu publicitu.

Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:

  • Univerzitám a výskumným inštitúciám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou, atraktívnejšie pracovné prostredie pre výskumníkov, publicitu a pozitívny imidž;            
  • Študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi;
  • Podnikom príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov.

V rámci matchmakingového podujatia budú realizované B2B rokovania, v rámci ktorých budete mať možnosť napriamo komunikovať s kompetentnými zástupcami akademických inštitúcií a prediskutovať bližšie informácie ohľadom spolupráce. V rámci agendy projektu "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy" agentúry SARIO, tím projektu vopred časovo rozvrhne harmonogram B2B rokovaní.

 

Partner podujatia

      

Organiser
SARIO
Schedule
Registration25th January - 3th March 2023
Booking of B2B meetings4th March – 9th March 2023
Event14th March 2023
Details
LanguageSlovak
Costs 0€
VenueBanská Bystrica
Bilateral Meetings
Participants128
Meetings340
Participants
sk Slovakia 127
cz Czech Republic 1